Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ--> Формуляр

 

Правно основание: чл.3, чл.14 ал.1, чл.110 ал.1, т.13 от Закона за местни данъци и такси

Необходими документи:

  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
Срок за изпълнение: В деня на заявяване
 
Такса: 6.00 лв.
 
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , VІ работно място