Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ--> Формуляр

Правно основание: чл.119, чл.128 във връзка с чл.129 от Закона за туризма

Необходими документи:

·         Заявление по образец в което са посочени всички необходими документи;

·         Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 60 дни

Такса

Такса: категоризиране на средства за подслон – хотели и мотели

до 30 стаи – 500 лв.;

31-150 стаи – 1000 лв.;

151-300 стаи– 1870 лв.;

301-500 стаи– 2750 лв.;

над 500 стаи – 5000 лв.

Такса: категоризиране на места за настаняване -пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, къщи, бунгала, къмпинги:

до 20 стаи – 250 лв.;

21-40 стаи – 500 лв.;

41-60 стаи – 940 лв.;

 

Място на извършване: отдел „УОС“, Център за услуги и информация на гражданите - І работно място