Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ--> Формуляр

Правно основание: Закон за туризма - чл. 128, т.2 и т. 3

Необходими документи:

·         Заявление по образец в което са посочени всички необходими документи;

·         Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 60 дни

Такса:

до 20 места за сядане – 110 лв.;

21-50 места за сядане – 250 лв.;

51-150 места за сядане – 500 лв.;

151-300 места за сядане – 940 лв.;

Място на извършване: отдел „УОС“, Център за услуги и информация на гражданите - І работно място