Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ,МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

За въпроси и справки относно съобщения за Местни данъци и такси- тел.05515/20-32