Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ
 
Правно основание: Семеен кодекс - чл. 65
 
Необходими документи:
  • Документ за самоличност;
  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса;
  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).

Срок за изпълнение: от 1 до 90 дни

Такса: 8,00 лв.
 
Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ и ІІІ работно място
 
Отговорно лице: Длъжностни лица - главен специалист „ГРАО”;