Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ--> Формуляр
 
Правно основание: чл. 148, във връзка с чл. 147 ал. 1 и 153 от ЗУТ
 
Необходими документи:
  • Фактура за платена такса;
  • Заявление по образец;
  • Скица с виза за проектиране;
  • Конструктивно становище
  • Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 100,00 лв.;

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място