Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ--> Формуляр

 

Сбор от таксата за:

  • разрешение за строеж
  • одобряване на проект
  • одобряване на ПУП

увеличена с 30%