Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ--> Формуляр

Правно основание: чл. 157 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Фактура за платена такса;
  • Заявление по образец;
  • Договор за надзор – копие /или технически ръководител за V и ІV к./
  • Разрешително за ползване на общинско депо за депониране и обработка на строителни отпадъци
  • Разрешително за ползване на общинско депо за депониране и обработка на земни маси
  • Пълномощно /в случай, че услугата се иска от друго лице/.

Срок за изпълнение:  14 дни

Такса:

70,00 лв. за VІ к.

120,00 лв. за останалите категории

За сгради на кв. м. ЗП-0,8лв/м2, но мин. 50,00лв.

За линейни обекти и огради:

до 100м.             – 100,00лв

от 100 до 500м. – 150,00лв.

над 500м. – 200,00лв + 0,01лв/м

 

Място на извършване:  Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място