Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ,ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ,ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ--> Формуляр

Правно основание: чл. 57 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост /копие/;
  • Договор за наем /учредено право на ползване/;
  • Конструктивно становище или проект при необходимост;
  • Визуализация на РИЕ;
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса:

  80,00 лв. – до 20м2

100,00 лв. – над 20м2

  50,00 лв. – табели, реклами

100,00 лв. - билбордове

 

Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място