Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ И ЗЕМНИ МАСИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ И ЗЕМНИ МАСИ

--> Формуляр

Правно основание: Закон за управление на отпадъците - чл. 19

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса:   2,00 лв./ куб. м за битови, производствени и строителни отпадъци;     

1,00 лв./ куб. м за земни маси;

Място на извършване:Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място