Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАВЕРКА НА РЕГИСТЪР НА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ И НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ

ЗАВЕРКА НА РЕГИСТЪР НА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ И НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ--> Формуляр

Правно основание: чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма

Необходими документи:

·         Заявление по образец;

·         Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: 5 дни

Такса: 5,00 лв.;

Място на извършване: отдел „УОС“, Център за услуги и информация на гражданите - І работно място