Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА ИМОТИ, КОИТО НЯМА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

Правно основание: чл. 23, ал. 1 и 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Камено
 
Необходими документи:
  • Документ за самоличност/пълномощно
  • Попълнена  декларация

 Образец на декларацията