Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Решения 2016 година

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №15/20.12.2016


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №14/24.11.2016


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №13/27.10.2016


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 12/29.09.2016 


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 11/28.07.2016 


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 10/30.06.2016


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 9/19.05.2016 


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  № 8/28.04.2016 


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 7/31.03.2016 


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  № 6/25.02.2016 


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5/10.02.2016 


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.01.2016