Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗБОРИ ЗА П И ВП 2016

ПОКАНА за провеждане на консултации за състава на СИК в община Камено за произвеждане  на избори за президент и вицепрезидент и  национален референдум на 06.11.2016 г. 


РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БУРГАС


Централна избирателна комисия

 


На адрес http://www.grao.bg/elections/ може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г..

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция и по някой от следните начини:

·         Чрез SMS : Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

·         Чрез стационарен или мобилен телефон  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Информационен лист  национален Референдум – 2016 г. 


 

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИИТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 22.10.2016 г. до 17:00 часа /.

Искането се прави писмено до кмета на общината и  кметството  с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 14-ПВР/НР/.

Заявления могат да се подават и:

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Освобождение"101-"Гражданска регистрация на населението":

 e-mailobshtina@kameno.bg

Адрес: ул. „Освобождение“ 101

Работно време: понеделник-петък 08:30 ч. – 17:15ч. 

Телефони за контакт: 05515 / 2003


ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят  желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 22.10.2016г. включително) в писмена форма чрез:

  • заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
  • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: obshtina@kameno.bg.
  • Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: obshtina@kameno.bg.

     Заявлението по образец е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Камено - ул."Освобождение" №101, в Центровете за административни услуги -  в кметствата на Община Камено, както и на интернет страницата на ЦИК: Приложение № 23-ПВР/НРКъм всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

 

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаното по-горе заявление.


ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 29.10.2016 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: Приложение № 10 ПВР/НР
Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметствата и кметските наместничества.

До 03.11.2016 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за президент и вицепрезидент и за национален референдум, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния избирателния списък по образец: Приложение №11 ПВР/НР

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Освобождение" № 101 -  "Гражданска регистрация на населението":

  • всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа;