Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

    Заповед РД-09-633 /15.09.2016 г. относно образуването ,утвърждаването и номерата ,адресите и обхвата на избирателните секции за прозвеждане на избори за президент и вицепрезидент и  национален референдум на 06.11.2016 г.

Заповед РД-09-646/21.09.2016 г. относно определеня местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед РД-09-715/02.11.2016 г. относно опазване на общесвеният ред в деня на прозвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и  национален референдум на 06.11.2016 г.