Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ


НАРЕДБА № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост


Заявление за вписване на сградата /входа/ в регистъра


Примерен протокол за проведеното общо събрание на собствениците на жилища и обекти в жилищна сграда находяща се в град Камено


Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост