Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Решения 2017 година

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 16 /11.01.2017 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №17/ 26.01.2017  г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №18/23.02.2017 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №19/30.03.2017 г


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №20/05.04.2017 г.


 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  №21/27.04.2017 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22/4.05.2017 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 23/25.05.2017 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 24/29.06.2017 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 25/06.07.2017 г.

 


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 26/27.07.2017 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 27/09.08.2017 г.

 


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 28/28.09.2017 г.

*Приложение 1 към решение по т.12 от Протокол № 28


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №29/26.10.2017 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30/9.11.2017 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 31/30.11.2017 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 32/21.12.2017 г.