Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

 Заповед РД-09-83 /03.02.2017г. относно образуването ,утвърждаването и номерата ,адресите и обхвата на избирателните секции за прозвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.


Заповед РД-09-86/08.02.2017 г. относно определеня местата за обявяване на избирателните списъци


Заповед РД-09-98/17.02.2017 г. относно гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.


Заповед РД-09-124/28.02.2015 г. относно определяне на помещение за съхраняване на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум насрочени на народни представители на 26 март 2017 г.


Заповед РД-09-125/28.02.2015 г. относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали в изборите за общински съветници и кметове и национален раферендум насрочени на народни представители на 26 март 2017 г.