Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Решения 2018 година

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 33/25.01.2018 г.


 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 34/22.02.2018 г.

Приложение към т.27 от Протокол № 34/22.02.2018 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 35/29.03.2018 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36/03.05.2018 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №37/28.05.2018 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №38/28.06.2018 г.

Приложение към т.8 от Протокол №38/28.06.2018 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №39/26.07.2018 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №40/27.09.2018 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 41/1.11.2018 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №42/29.11.2018 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 43/18.12.2018 г.