Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Решения 2019 година

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №44/31.01.2019 г.

Приложение към т.18 от Протокол 44/31.01.2019 г.

 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №45/28.02.2019 г.

 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №46/28.03.2019 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №47/25.04.2019 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №48/30.05.2019 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №49/27.06.2019 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №50/31.07.2019 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №51/05.09.2019 г.