Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Избори за ЕП 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК) в  община Камено за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

 

 

 

 

 •  
 •  

 

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

  Съобщение 

            13.04.2019

Централната избирателна комисия уведомява, че на 15 април 2019 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък за гласуване в Република България, представя декларация по образец (Приложение № 11-ЕП) в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.


Районна избирателна комисия Бургас 


 

 

                            Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес(по чл.36,ал.1 от Изборния кодекс)

 


                            Заявление за за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден(по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 7 и чл. 360, ал. 1 от Изборния кодекс)


                             Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)


                                Заявление-декларация за за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от Изборния кодекс


                               Заявление  за гласуване в секция извън страната(по чл. 16, ал. 1, предл. 2 и ал. 3, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на Изборния кодекс)


Разсяснителна кампания на ЦИК /видео/