Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 

 

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес, ако към 26.04.2019 г. има адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място.

Заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 13-МИ се подава писмено до кмета на общината, или кмета на кметството не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 12.10.2019 г.  включително/. 

Гражданите могат да подават горепосоченото заявление:

1.  в Центъра за административно обслужване на ул. "Осовобождение" № 101, дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

     -   всеки работен ден от 08.30  до 17.15часа;

     -   всички почивни и празнични дни и на 12.10.2019 г.   от 08.30 до 17.15 часа.

2. в кметствата всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа и на   12.10.2019 г от 08.30 до 17.15 часа.

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 19.10.2019 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК  https://www.cik.bg/bg/mi2019/documents /Приложение № 7-МИ/

 Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Освобождение " № 101, както и в кметствата.

Гражданите могат да подават горепосоченото заявление:

 -всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа;

- всички почивни и празнични дни и на 19.10.2019 г. от 08.30 до 17.15 часа.

списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

 


  Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

 

       
       
ОБЛАСТ Община Кметство Население в кметството към 16.07.2019 г.
БУРГАС                    КАМЕНО                    С.ВИНАРСКО                896
БУРГАС                    КАМЕНО                    С.КРЪСТИНА                886
БУРГАС                    КАМЕНО                    С.РУСОКАСТРО              1098
БУРГАС                    КАМЕНО                    С.СВОБОДА                 481
БУРГАС                    КАМЕНО                    С.ТРОЯНОВО                1355
БУРГАС                    КАМЕНО                    С.ЧЕРНИ ВРЪХ              550

Разяснителна кампания на ЦИК :

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video