Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ПУП

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ПУП

 

Првано основание:чл. 159, ал.3 от ЗУТ 

Срок за изпълнение: 10 дни

Такса:

строежи   І и ІІ к.   – 360,00лв.

              ІІІ и ІV к.  – 300,00лв.

                          Vк. – 180лв.