Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Решения 2021 година

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 25/16.12.2021 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №24/18.11.2021 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №23/28.10.2021 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №22/30.09.2021 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №21/29.07.2021 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  № 20/24.06.2021 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №19/27.05.2021 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №18/15.04.2021 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 15/28.01.2021 г.

Приложение към т.16


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №16/02.03.2021 г.