Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

Заповед РД-09-328/25.03.2021 г. на кмета на община Камено относно противодействие на разпространението на  Covid -19 в изборния ден 


Заповед РД-09-295/19.03.2021 г. относно определяне на секции с улеснен достъп за гласуване на избиратели с увреждане на зрението или затруднения в придвижването


Заповед РД-09-235/04.03.2021 г.относно определяне на местата за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за насрочените на 04.04.2021 г. избори за народни представители


Заповед РД-09-101/10.02.2021 г. относно образуване на 20(двадесет избирателни секции) за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. в община Камено

 


Заповед РД-09-125/15.02.2021 г. относно местата, на които да се обявят избирателните списъци за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. в община Камено