Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

 

Заповед РД-09-754/23.06.2021 г.


Заповед РД-09-747/17.06.2021 г. относно определяне на секции с улеснен достъп за гласуване на избиратели с увреждане на зрението или затруднения в придвижването 


Заповед РД-09-722/10.06.2021 г. относно определяне на местата за поставяне на плакати, реклами, съобщения и други агитационни материали за насрочените на 11.07.2021 г. избори за народни представители на територията на община Камено


Заповед РД-09-587/25.05.2021 г. относно местата, на които да се обявят избирателните списъци за провеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


Заповед РД-09-579/19.05.2021 г относно образуване на 20 (двадесет) избирателни секции  за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г. в община Камено