Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

Заповед РД-09-1078/2.11.2021 г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.


Заповед РД-09-1002/12.10.2021 г. относно определяне на местата за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за  насрочените на 14.11.2021г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на територията на община Камено


Заповед РД-09-976/29.09.2021 г. относно определяне на местата, на които да се обявят избирателните списъци за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


Заповед РД-09-964/23.09.2021 г. относно образуване на 20 (двадесет) ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ  за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в община Камено