Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪБОРЕНА СГРАДА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪБОРЕНА СГРАДА-Формуляр

 

Срок за изпълнение: 14 дни
 
Такса
 
до 50м2 – 50,00 лв.

над 50м2 – 1,10лв./кв. м