Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ /ПБЗ/

ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ /ПБЗ/-Формуляр
 
Срок за изпълнение: 14 дни
 
Такса: 30.00 лв.
 
Място на извършване: Дирекция"УТЕСКТ" , Център за услуги и информация на гражданите - IV работно място