Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ НA ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО/извънредно/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАМЕНО - 08.03.2022г.