Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

 

 

 

 

Заповед-РД-09-982/02.09.2022 г. относно определяне на местата за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за  насрочените  на 02.10.2022г. избори за народни представители на територията на община Камено


Заповед РД-09-948/30.08.2022 г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители за народно събрание на 2 октомври 2022 г.


Заповед РД-09-901/10.08.2022 г. за определяне на местата, на които да се обяват избирателните списъци за провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октовмври 2022 г.