Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.  (чл.39, ал.1 ИК) 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.


Симулатор за гласуване с машини 2 октомври 2022 г.


Разяснителна кампания за Изборитe за Нарадно събрание на 2 октомври 2022 г.