Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Кметове на населени места

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

село Свобода

Кмет - Иван Тодоров Атанасов

адрес: п.к.8103   с. Свобода 

тел. 05515/3077;  0897 099 880

e-mail: svoboda@kameno.bg

Нели Иванова Вардина-ст.специалист

тел. 05515/3077; 0897099838


село Кръстина

Кмет - Добринка Димова Тодорова

адрес: п.к. 8121 с. Кръстина

тел. 05515/2124; 0897 870 812

e-mail: krastina@kameno.bg

Галина Русева Танева-ст.специалист

тел. 05515/2124; 0897099852


село Винарско

Кмет - Стайко Манев Манев

адрес: п.к. 8118 с. Винарско

тел. 05589/2212; 0893 509 220

e-mail: vinarsko@kameno.bg

Пенка Белева Костадинова- ст.специалист

тел. 05589/2212; 0897049652


село Трояново

Кмет - Димитър Андонов Николов

адрес: п.к. 8108 с. Трояново

тел. 05580/2221; 0897 870 815

e-mail: troianovo@kameno.bg

Албена Иванова Петкова- ст.специалист

тел. 05580/2221; 0897099848


село Черни връх

Кмет - Тодор Богоридев Щерев

адрес: п.к. 8122 с. Черни връх

тел. 05910/2238; 0894 311 221

e-mail: chernivrah@kameno.bg

Иванка Стоянова Вълкова-ст.специалист 

тел. 05910/2238; 0897099844


село Русокастро

Кмет - Николина Панайотова Желязкова

адрес: п.к. 8105  с. Русокастро

тел. 05918/2772; 0897 870 822

e-mail: rusokastro@kameno.bg

Тонка Петрова Узунова-ст.специалист

тел. 05918/2772; 0897099835


 

село Вратица

Кмет - Андрей Радославов Генчев

адрес: п.к. 8109 с.Вратица

тел. 05580/2228; 0897 870 814

e-mail: vratitca@kameno.bg


село Полски извор

Кмет - Иван Стефанов Георгиев

адрес: п.к. 8123 с. Полски извор

тел. 05912/6020; 0893 626 887

e-mail: polskiizvor@kameno.bg

Росица Стоянова Вълчанова-ст.специалист 

тел. 05912/6020; 0897099851


село Константиново

Кмет - Вяра Рашева Стайкова

адрес: п.к.  8129 с. Константиново

тел. 05912/6020; 0897 870 820

e-mail: konstantinovo@kameno.bg

Петкана Петрова Янакиева –ст.специалист 

тел. 05912/6020; 0893626878


село Тръстиково

Кмет - Иванка Димитрова Драгова

адрес: п.к. 8128 с. Тръстиково

тел. 05912/2231; 0895 511 137 

e-mail: trastikovo@kameno.bg


село Ливада

Кмет - Георги Боянов Чалъков

адрес: п.к. 8107 с. Ливада

тел. 05918/2230; 0893 628 255

e-mail: livada@kameno.bg


село Желязово

Кмет - Меджит Ниязи Мехмед

адрес: п.к. 8106 с. Желязово

тел. 05918/2779; 0897 870 823

e-mail: jeliazovo@kameno.bg