Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 


Симулатор машинно гласуване 2 април 2023 г.

 

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 

Чрез стационарен или мобилен телефон:

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ За НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 2 април 2023 г.

Във връзка с произвеждането на Избори за народни представители за

Народно събрание на 2 април 2023 година всеки гласоподавател след проверка в избирателния списък може да поиска: от датата на обявяване на избирателните списъци 20 февруари 2023 г.:

До 18.03.23г

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес

До 18.03.23 г

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис; или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция ГРАО.

 

 

 

 

До 25.03.23 г.

Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация

До 27.03.23 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок по чл.37, ал.1 от Изборния кодекс /18.03.23г./, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК

Гласуване по настоящ адрес - със субтитри

 

Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - със субтитри