Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

 

 

Заповед № РД-09-769/04.10.2023 год. във връзка с Решение № 2545-МИ/29.09.2023г. на Централната избирателна комисия относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


Заповед № РД-09-732/21.09.2023 год. във връзка с провеждането изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023  г., на основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация и Раздел  ІІ - Предизборна  агитация от  Глава ХІІ на Изборния  кодекс.


Заповед № РД-09-671/30.08.2023 г. за определяне на ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Камено.