Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публични регистри

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ към 31.05.2024 г.

 

(Регистърът е изготвен на основание чл.41, ал.4 от ЗОС, включва разпоредителни сделки, сключени след влизане в сила на ЗИД на ЗОС-ДВ бр.54//2008г. и ще се актуализира ежемесечно от служители в отдел ,,УС”)


 

 

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 2023 г.

 

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 2016 г.

 

 

Главен регистър на актовете за публична общинска собственост

 


Главен регистър на актовете за частна общинска собственост