Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Заповеди на кмета

 

 

 

 

 

 

 

Заповед № РД-09-314/13.05. 2024г. относно изземане на публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинети в Поликлиниката гр. Камено

публикувано на  13.05.2024 г.


Заповед РД-09-100/26.02.2024 г. относно утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата получени по  ЕРС за 2024 г. в училищата и детските градини на територията на община Камено


Заповед № РД-09-058./31.01.2024 г. относно определената годишна инфлация за декемри 2023 година от Национален статистически институт – годишна инфлация  спрямо декември 2022 год


Заповед № РД-09-1002/12.12.2023 г. ЗАБРАНЯВА СЕ ПАШАТА  на селскостопански животни във всички горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС- Бургас”


Заповед № РД-09-990/ 07.12.2023 г. за категоризация на самостоятелното заведение за хранене и развлечения КАФЕ - АПЕРАТИВ „Релакс“


Заповед № РД-09-962/27.11.2023 г. за конкурс за длъжността "Ръководител звено „Вътрешен одит“ 1 щатна бройка и „Вътрешен одитор“ 0,5 щатна бройка в общинска в администрация – Камено.


Заповед № РД-09-951 / 20.11.2023 г. прекратяване на категоризацията на БИСТРО „ПЕРЛА“ , находящо се в гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, ул. „Христо Ботев“ №28


Заповед № РД-09-905/ 03.11.2023 г. за категоризация на заведение за хранене и развлечение БИСТРО „ДеМария“.


Заповед № РД-09- 874 /23.10.2023 г. относно назначаване на комисия за извършване на проверка по реда на чл.99б, ал. 1-3 във връзка с чл.92, ал.10 от Закона за гражданска регистрация.


Заповед № РД-09-868/18.10.2023 г. относно границите на районите, в които ще се извършват услугите: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г.


Заповед № РД-09-730/ 20.09.2023 г. за категоризация на заведение за хранене и развлечение КАФЕНЕ „Дироси“.


Заповед № РД-09-719/15.09.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-718/15.09.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-684/31.08.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-683/31.08.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-682/31.08.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-681/31.08.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-680/31.08.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-638/23.08.2023 г. относно извършване на проверка на адресна регистрация


Заповед № РД-09-637/23.08.2023 г. относно извършване на проверка на адресна регистрация


Заповед РД - 09 - 593 / 08.08.2023 г. относно утвърждаване на формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2023 г. в училищата и детските градини на територията на община Камено


Заповед № РД-09-326/ 25.05.2023 г. за категоризация на заведение за хранене и развлечение БИРАРИЯ „Снежи“


Заповед № РД-09-276 / 03.05.2023 г. прекратяване на категоризацията на КАФЕ-АПЕРАТИВ „РИБАРНИКА“ , находящо се в с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед № РД-09-258/21.04.2023 г. за отстъпване право на строеж - EVN - изменение


Заповед № РД-09-254/21.04.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-253/21.04.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-252/21.04.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-255/21.04.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-256/21.04.2023 г. относно дерегистрация


Заповед № РД-09-244/20.04.2023 г. за категоризация на заведение за хранене и развлечение КАФЕ-АПЕРАТИВ „РИБАРНИКА “


Заповед № РД-09-132/ 01.03.2023 г. за категоризация на заведение за хранене и развлечение СНЕК-БАР „ПРИЯТЕЛИ“


Заповед № РД-09-062 /02.02.2023г. за отстъпено право на строеж с. Черни връх


Заповед № РД-09-056/ 30.01.2023 г. за категоризация на заведение за хранене и развлечение бистро "Лотос"


Заповед № РД-09-1269/08.12.2022 год. за определяне на пасища гр. Камено


Заповед № РД-09-1233 / 25.11.2022 г. относно утвърждаване на самостоятелно заведение за хранене и развлечения КАФЕ-АПЕРАТИВ „ПРОХЛАДА“, адрес село Тръстиково, община Камено, област Бургас


Заповед № РД-09- 1091/06.10. 2022 г. отнемане право на строеж гр.Камено /публикувано на 06.10.2022 г./


Заповед РД-09-1175/02.11.2022 г. прекратяване на категоризацията на КАФЕ-АПЕРАТИВ „ПРОХЛАДА”, находящо се в с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-1115/20.10.2022 г. на кмета на община Камено/публикувано на 21.10.2022 г./


Заповед № РД-09-1116/20.10.2022 г. за отмяна на конкурс за заемане на длъжността „Образователен медиатор в Център за общностно развитие" при Община Камено.


Заповед РД-09-983/02.09.2022 г. относно безопасното провеждане на благотворително състезание за набиране на средства за лечение на болно дете


Заповед РД-09-873/27.07.2022 г. на кмета на община Камено/публикувано на 27.07.2022 г./


Заповед РД-09-872/27.07.2022 г. на кмета на община Камено/публикувано на 27.07.2022 г./


Заповед РД-09-852/2022 г. на кмета на община Камено


Заповед РД-09-851/2022 г. на кмета на община Камено


Заповед РД-09-626/11.05.2022 г. прекратяване на категоризацията на РЕСТОРАНТ „ПАРКА“ , находящо се в гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас


Заповед РД-09-540/30.03.2022 г. относно утвърждаване на формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2022 г. в училищата и детските градини на територията на община Камено


Заповед РД- 09-461/24.03.2022 г. относно прекратяване на категоризацията на КАФЕ-АПЕРАТИВ „ЦЕНТРАЛ“ , находящо се в с. Винарско, общ. Камено, обл. Бургас със собственик „Гранде 2013“ ЕООД


Заповед РД-09-1017/19.10.2021 г. относно границите на райониране за такса битови отпадъци/публикувано на 21.10.2021 г.


Заповед РД-09-791/07.07.2021 г. относно назначаване на комисия за извършване на проверка на адрес: с. Трояново, община  Камено, ул.“Христо Смирненски“ № 13 


Заповед РД-09-602/03.06.2021 г. за определяне на  пожароопасен сезон в земеделски земи по чл.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в Община Камено периода от 01.06.2021 г. до 01.11.2021г.


Заповед РД-09-466/19.04.2021 г относно забрана за свободно движение и паша на животни и птици в зоната за рекреация и активен отдих в местност"Голям камък/Рускин" в землището на с.Русокастро


Заповед РД-09-079/05.02.2021 г. относно утвърждаване на формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. в училищата и детските градини на територията на община Камено


Заповед РД-09-970/16.10.2020 г. относно границите  на районите за такса битови отпадъци/публикувано на 21.10.2020 г.


Заповед РД-09-775/31.08.2020 г. относно учредяване в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Заповед РД-09-736/17.08.2020 г.

Уведомление


Заповед РД-09-683/27.07.2020 г.  относно свикване на общо събрание на населението за решаване на въпроси от местно значение в с.Константиново


Заповед РД-09-687/27.07.2020 г. относно свикване на общо събрание на населението за решаване на въпроси от местно значение в с.Свобода, община Камено


Заповед РД-09-474/22.06.2020 г. относно забраняване на къпането във всички водни обекти на територията на община Камено


Заповед РД-09-458/12.06.2020 г. относно определяне на пожароопасен сезон в земеделски земи по чл.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в Община Камено периода от 30.05.2020 г. до 01.11.2020г.


Заповед РД-09-141/23.03.2020 г. относно противоепидемични мерки до 29.03.2020 г.


Заповед РД-09-140/21.03.2020 г. относно мерки във връзка с Covid-19


Заповед-РД-09-139/20.03.2020 г. относно разпоредбите и инструкциите на Министерството на здравеопазването във връзка с инфекциозното заболяване COVID-19, неспазване на карантина и др.


Заповед РД-09-103/09.03.2020 г. относно определяне на общински оперативен щаб, във връзка с мерки за ограничаване на Корона вирус инфекциите на територията на община Камено


Заповед РД-09-104/09.03.2020 г. във връзка с регистрираните случай от COVID -19 на територията на области Габрово и Плевен и предприемане на превантивни мерки 


Заповед РД-09-079/25.02.2020 г. относно утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2020 г. в училищата и дестките градини на територията на община Камено


Заповед РД-09-744/18.12.2019 г.


Заповед РД-09-723/04.12.2019 г относно назначване на общински експертен съвет по устройство на територията 


Заповед РД-09-659/08.11.2019 г. относно дерегистрация


Заповед РД-09-650/1.11.2019 г. относно определяне на отоплителния сезон 


Заповед РД-09-638/28.10.2019 г. относно границите на районите, в които ще се извършват услугите:сметосъбиране и сметоизвозване ,обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.


Заповед РД-09-637/25.10.2019 г. относно назначаване на комисия


Заповед РД-09-515/17.09.2019 г. относно заличаване на адресна регистрация


Заповед РД-09-513/13.09.2019 г. относно назначване на комисия 


Заповед РД-09-419/09.08.2019 г. относно преминаване на състезателни МПС през територията на община Камено на 19.09.2019 год.


Заповед РД-09-255/15.05.2019 г.относно осигуряване на свободен достъп от собствениците и ползвателите на недвижими имоти


Заповед РД-09-216/25.04.2019 г. относно временно затваряне на  участъци за движение в гр.Камено на 06.05.2019 г.


Заповед РД-09-73/25.02.2019 г. относно утвърждаване на формули за разпределение на средствата по ЕРС за  2019 г. в  училищата и детските градини на територията на община Камено


Заповед РД-09-690 от 29.10.2018 г. относно границите на районите за такса битови отпадъци/публикувано на 30.10.2018 г.


Заповед РД-09-685/25.10.2018 г относно  заличаване адресната регистрация по постоянен адрес на Мирослав Русев Йорданов 


Заповед РД-09-605/25.09.2018 г. 


Заповед РД-09-258/18.05.2018 г. относно одобряване на „ГЕРБ“ на село Константиново, по случай 100 години от създаване на селото


Заповед РД-09-109/28.02.2018 г. относно обявяване на 01.03.2018/четвъртък/ за неучебен ден поради усложнената зимна обстановка


Заповед РД-09-107/28.02.2018 г. относно обявяване на 28.02.2018/сряда/ за неучебен ден поради усложнената зимна обстановка

 


Заповед РД-09-105/27.05.2018 г. относно утвърждаване на формули за разпределение на средствата по ЕРС за     2018 г. в  училищата и детските градини на територията на община Камено


Заповед РД-09-88/15.02.2018 г. относно назначаване на комисия за разглеждане на документите по извършване на проверки за спазване на изискаванията  на чл.92 или

чл.99 а и чл.99 б от ЗГР


Заповед РД-09-37/24.01.2018 г. относно обявяване на грипна епидемия на територията на община Камено


Заповед РД-09-11/10.01.2018 г. относно пашата на селскостопански животни (овце и едър рогат добитък) в горски територии -държавна собственост


Заповед РД-09-837/7.12.2017 г. относно обработвани полски пътища и напоителни канали в землището на с.Черни връх,община Камено


Заповед РД-09-839/7.12.2017 г. относно обработвани полски пътища и напоителни канали в землището на с.Тръстиково,община Камено


Заповед РД-09-841/7.12.2017 г. относно обработвани полски пътища и напоителни канали в землището на с.Русокастро,община Камено


Заповед РД-09-836/7.12.2017 г. относно обработвани полски пътища и напоителни канали в землището на с.Полски извор,община Камено


Заповед РД-09-840/7.12.2017 г. относно обработвани полски пътища и напоителни канали в землището на с.Ливада,община Камено


Заповед РД-09-838/7.12.2017 г. относно обработвани полски пътища и напоителни канали в землището на с.Кръстина,община Камено


Заповед РД-09-834/7.12.2017 г. относно обработвани полски пътища и напоителни канали в землището на с.Константиново,община Камено


Заповед РД-09-835/7.12.2017 г. относно обработвани полски пътища и напоителни канали в землището на гр.Камено,община Камено


Заповед РД-09-832/7.12.2017 г. относно обработвани полски пътища и напоителни канали в землището на с.Желязово,община Камено


Заповед РД-09-833/07.12.2017 г. относно обработвани полски пътища и напоителни канали в землището на с.Вратица,община Камено


Заповед РД- 09-828/01.12.2017г .относно обработвани полски пътища и напоителни канали в землището на с.Винарско,община Камено


Заповед РД-09-678/27.10.2017 г. относно отмяна на" Бедственото положение"на територията на община Камено,считано от 10.00 ч.на 27.10.2017 г.


Заповед РД-09-672/25.10.2017 г. относно обявяване на 26 октомври 2016 г. за ден на траур на територията на община Камено в памет на жертвите от бедственото положение на 25.10.2017 г.


Заповед РД-09-671/25.10.2017 г. относно обявяване за неучебни дни 25 и 26 октомври 2017 г. за ОУ"Иван Вазов с.Русокастро,ДГ"Детелина"с.Русокастро и ДГ с.Черни връх


Заповед РД-09-670/25.10.2017 г. относно обявяване на "Бедствено положение"на  територията на Община Камено в селата :

Черни връх,Полски извор,Ливада,Тръстиково,Константиново,Русокастро,Желязово,Кръстина и Трояново


Заповед РД-09-658/19.10.2017 г. относно границите на районите, в които ще се извършват услугите:сметосъбиране и сметоизвозване 


Заповед РД-494/22.08.2017 г.  относно боядисването и номерирането на всички пътни превозни средства с животинска тяга  на територията на Община Камено


Заповед РД-09-101/20.02.2017 г.относно продажбата на мартеници и други аксесоари,от търговци и жители на Община Камено


Заповед РД-09-81/03.02.2017 г. на основание чл.125,ал.1 от Закона за горите 


Заповед РД-09-7/09.01.2017 г. оносно обявяване за неучебен ден 11 януари 2017 г/сряда/ за всички ученици на територията на община Камено 


Заповед РД-09-6/06.01.2016 г. относно обявяване  за неучебни дни 09 и 10 януари 2017 г. за всички училища на територията на община Камено поради усложнената зимна обстановка 


Заповед РД-09-711/1.11.2016 г. относно назначаване на комисия за проврека на адреси


Заповед № РД-09-802/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Черни връх 


Заповед № РД-09-801/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Кръстина


Заповед № РД-09-800/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Константиново


Заповед № РД-09-799/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Желязово


Заповед № РД-09-798/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Ливада


Заповед № РД-09-797/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Полски извор


Заповед № РД-09-796/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Русокастро


Заповед № РД-09-795/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Тръстиково


Заповед № РД-09-794/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Винарско


Заповед № РД-09-793/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в с.Вратица


Заповед № РД-09-792/06.12.2016 г. относно сключване на договори за отдаване под наем на полски пътища в гр.Камено


Заповед №РД-09-707/ 31.10.2016г. относно на  подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ ПУП –ПР/ за УПИ I-5, кв.1


Заповед №РД-09-679/ 13.10.2016г. относно подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ ПУП –ПР/ за УПИ I-20, масив 50


Заповед РД-№РД-09-706/ 31.10.2016г. относно подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ ПУП –ПР/ за УПИ II-279, кв.34


Заповед РД-09-545/12.08.2016 относно  подадено заявление вх. № 05-00-01/10.08.2016г. за организиране на протест


Заповед РД-09-432/30.06.2016 относно изземване на недвижим имот -недвижим имот публична общинска собственост 


Заповед РД-09-374/07.06.2016 относно  отмяна на "Частично бедствено положение "на територията на Община Камено


Заповед РД-09-369/06.06.2016 г относно обявяване "Частично бедствено положение" на територията на Община


Заповед РД-09-253/26.04.2016 г.относно осигуряване свободен достъп за извършване на строителни и монтажни работи ,съгласно одобрен и съгласуван проект 

 


ЗАПОВЕД РД -09-138/12.03.2016 г. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2016 г.


Заповед РД-09-35/18.01.2016 г. относно отмяна на "Частично бедствено положение "на територията на Община Камено


Заповед РД -09-34/17. 01. 2016 г. относно обявяване "Частично бедствено полoжение" на територията на Община Камено


 

Заповед РД -09-598/11. 12. 2015 г. относно разрешаване на пашата на селскостопански животни в определение територии и площи


Заповед РД-09-515/20.10.2015 г. относно прекратяване на процедура за провеждане на пибличен търг


 

ЗАПОВЕД РД-09-482/30.09.2015г. за определяне на границите за сметосъбиране за 2016г.


 

 Заповед РД-09-287/11.06.2015 г.


ЗАПОВЕД РД-09-97/26.02.2014 Г. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2015 Г.


ЗАПОВЕД РД-09-86/26.02.2014 Г. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2014 Г.

 


 

 

ЗАПОВЕД РД-09-637/29.10.2014г. за определяне на границите за сметосъбиране за 2015г.


 

 

 

ЗАПОВЕД РД-09-86/26.02.2014 Г. ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЗА 2014 Г.

 

 

Заповед РД-09-872/27.07.2022 г. на кмета на община Камено