Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Детски градини

Детска градина "Слънце" - гр. Камено с филиал с. Свобода

директор: Славина Стефанова Тошева-Тодорова


тел: 05515/3094;     0897 099 814
 


 


Детска градина - с. Кръстина

директор: Галина  Добрева Добрева

тел: 05515/3005;     0897 099 820

 

 


Детска градина - с. Трояново

 Директор: Драгомира Георгиева

тел: 05580/2530;     0897 099 816

 Детска градина - с. Черни връх

ВРИД директор: Ваня Димитрова Кондева


тел: 0897 099 821


Детска градина - с. Русокастро

директор: Катя Георгиева  Колева

тел: 05918/2782;     0897 099 822

 


 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

 

НАРЕДБА ЗА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА КАМЕНО

 

Регистър на детските градини в Община Камено