Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Училища

Средно училище "Христо Ботев" гр. Камено

директор: Катя Георгиева  Балтаджиева

тел: 05515/3087; 0897 099 827

website: 
https://su-kameno.bg/

 Основно училище "Христо Ботев" с. Трояново

ВРИД директор: Нели Радева Маркова

 

тел: 05580/2261
 Основно училище "Иван Вазов" с. Русокастро

директор: Станка  Николова Петкова

 

тел: 05918/2428; 0897 099 831
 Начално училище "Братя Миладинови" с. Кръстина

 

ВРИД директор: Вяра Стоянова Кършелиева  

тел. 05515/3051; 0897 099 829