Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Решения 2014 година

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 29/30.01.2014 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30/13.02.2014 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 31/27.03.2014 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 32/24.04.2014 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 33/29.05.2014 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 34/03.06.2014 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 35/26.06.2014 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 37/31.07.2014 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 38/25.09.2014 г.


 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 39/30.10.2014 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 40/27.11.2014 г.


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 41/18.12.2014 г.