Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Язовирът във Винарско не е заплаха за магистрала „Тракия“ и селищата под нея

 

Стената на язовир „До селото“ в село Винарско, община Камено, е стабилна, без опасности от повреда и скъсване, и язовирът не представлява заплаха за автомагистрала „Тракия“ и селищата под нея. Това посочва в свое становище хидроинженер Георги Георгиев, оператор на язовира, във връзка с възникналите въпроси за опасности от наводнения в района.

Язовир „До селото“ се намира в долния, югоизточен край на с. Винарско.  Язовирната стена е земно насипна, еднородна. Стената е изградена с по-голяма ширина от проектната, като ширината на короната ѝ достига 8-10 метра при проектните 4 метра. Това е важен положителен показател за нейния стабилитет и сигурност.

Техническото състояние на язовира се наблюдава, следи и поддържа от оператора на язовира и от собственика – Община Камено.

Понастоящем язовирната стена не е пропукана и няма наличие на пукнатини по нея. Основният изпускател на язовира е запушен и излишните водни маси се изпускат с помощта на допълнителна тръба монтирана над короната на стената и работеща в сифонен режим.

Преливникът е в задоволително техническо състояние. Извършва  му се ремонт, който е пред завършване, посочва инж. Георгиев.