Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Национална телефонна линия за деца 116 111

Национална телефонна линия за деца 116 111

Пространство за споделяне и подкрепа за деца и всички възрастни, загрижени за тях.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата - безплатно и анонимно за цялата страна.

 • Имаш притеснения?
 • Чувстваш се объркан?
 • Търсиш разбиране?
 • Искаш да попиташ?
 • Не си сам!
 • Ние сме винаги тук - до теб!
 • Потърси ни в нужда!
 • Можеш да споделиш всичко с нас!
 • Ние ще те чуем!
 • Ще те подкрепим!
 • Безплатно и анонимно
 • По всяко време на денонощието

Бърза връзка със 112

 

Кои сме ние

Държавна агенция за закрила на детето

Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

От самото си създаване, линията  е предназначена за подкрепа на всички деца и семействата им. Операторите, които отговарят на обажданията, са обучени психолози, които 24 часа, 7 дни в седмицата, анонимно и напълно безплатно са готови да  изслушат, подкрепят, консултират и насочват обаждащите се по всички въпроси, които ги вълнуват. При данни за риск за дете,  незабавно се сезират органите за закрила на детето, в чийто обхват се намира то за проучване и предприемане на мерки и действия за защита, като Агенцията проследява предприетите мерки до отпадане на риска за детето.

От месец юни 2021 г. Националната телефонна линия за деца 116 111 е част от Глобалната мрежа за помощ на деца Child Helpline International, която обхваща 167 телефонни линии за деца в 140 държави.

 

Линк: https://www.116111.bg/