Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-4322

                                  

                                                                                  

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”                                                                                       

                                                                                                         

 

                                                                                                           Изх.№94-00-2270/05.04.2023 г.

                                                                                               Важи до: 25.04.2023 г.

До

Колю Тодоров Радев

ул.“Сливница“ №9

гр.Камено

(като собственик в ПИ 838 извън регулацията на гр.Камено / ПИ 683 по КП на гр.Камено)

 

 

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-09-128/28.02.2023 г. на кмета на община Камено е одобрена промяна на общата граница на ПИ 683 и ПИ 684, като се поставя в съответствие със западната дворищно-регулационна граница на УПИ ХІІ-835 в кв.51 по плана на гр.Камено.

Заповедта е изложена в дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Може да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез кмета на община Камено.

 

 

 

Община Камено

Дирекция „УТЕСТК“